Automatizační systém O3.

Jakoby jich nebylo dost. Není! Teoreticky jich může být tolik, kolik je filozofií, čili nevyčerpatelné množství. Ta naše vychází z mnoha zkušeností s informačními technologiemi od roku 1985. Zároveň s novými trendy, jež sleduje české vysoké technické učení. Oprostili jsme se od trendu méně pracné technologie interpretů, jež v nových technologiích převládají. Vrátili jsme se ke kořenům digitalizace a oživili hardware produktem odpracovaným v jazyce instrukcí procesoru.

Co nás nakonec inspirovalo je konečně dostupné železo, to správné železo. Robustní svou výbavou, malé rozměry a spotřebou, čili nežádoucím teplem. Není ním nic jiného než Intel Pentium Quark. Malá plocha, nízká výška, nicotná spotřeba, pro potřeby měření a regulace robustní konfigurace. Že se mýlíme a Intel směřuje na smetiště dějin? Nikoliv! Třeba "nejpoužívanější" telefonní procesor jsme po týdny studovali a to ze všech hledisek. A nenašli jsme nic, co by nás mohlo nadchnout. Že je RISC již dávno není pravda pro přidané instrukce a synchronizaci lze provádět nejrůznějšími jinými způsoby. Neupoutal nás ani instrukční soubor, adresace paměti či přerušovací systém.

Prodlouženou míchou každého počítače je operační systém. Na zvolený procesor je jich dokonce celá škála. Jestli Vás zajímají přednosti našeho použitého, jsou zde. Ke kitu implicitně dodávaný Linux totiž neposkytuje žádnou hardwarovou ochranu a celou paměť mají všechny procesy dosažitelnou v modelu Flat, jako za starých dobrých časů DOSu. Tím má každý proces, každá rutina, přístup do celé paměti. Že se může v libovolném procesu leccos vymknout je nasnadě, pamětníci si jistě vzpomenou jak "běhaly" Windows 3 na DOSu.

Samozřejmostí pro PLC je vývojové prostředí s grafickým rozhraním. V tomto ohledu nám nejvíce učaroval Simatic (chcete-li Schneider, jsou podobné). Co programátorovi v jejich případě házelo klacky pod nohy jsme odstranili, naštěstí nejsme svázáni historickou kompatibilitou. V tom našem je všechno systematicky "po ruce". Pokud se povede úplně všechno, může směle programovat i šikovnější elektrikář. Překladač grafického rozhraní neprodukuje pseudoinstrukce, které PLC dekóduje a pracně se dostává k jejich významu a parametrům v reálném čase. Program je překládán do instrukcí procesoru, jež jsou strojově zpracovány mnohem svižněji (rozdíl je asi jako mezi kódy assembleru a vyššího překladače, čili řádový). Navíc jejich zpracování podléhá ochranným mechanismům procesoru samotného, v jeho časové režii.

PLC není o jednom procesoru, ani to naše. Svůj procesor má každý I/O modul, jistěže již nikoliv Intel. Touto paralelizací jsme dosáhli výkonu 500 mikrosekund na sken jednoho I/O modulu. A protože mají širokou konfiguraci v desítkách vstupů/výstupů, nebude výsledný měřící cyklus včetně zpracování na průměrné konfiguraci daleko od jedné milisekundy. S tím souvisí i ethernetové spojení na obvyklých 100 Mb, avšak ve fullduplexu včetně svižného komunikačního protokolu. Bude záležet jenom na Vás, zda dáte přednost rychlosti aplikace nebo robustnosti ve vybavení I/O moduly. Budete-li myslet na to druhé (milisekundu opravdu každý nepotřebuje), pak Vám O3mach může obsáhnout dost velkou výrobní linku. Konfigurace 256 MB RAM je jistě postačující pro rozsáhlá data. Za zmínku jistě stojí 3 MB zálohovaných dat i napájecí systém, který řeší "úklid" strategických dat při vypnutí, takže po výpadku napájení může systém pokračovat v započatém i ve složitějších systémech.

Celé provedení je primárně určeno pro nejžádanější automat na planetě. Není tím umělý člověk. Jenom stroj, který možná nahradí nejvíce nelehké fyzické práce. Bude to ještě pár měsíců..let trvat. Nemáme však proč se nepodělit, O3 se vyznačuje širokou škálou využití.

Ani náš navazující vizualizační program není to klasické, co můžete dnes pořídit. Je pojatý jako dispečink několika PLC. I zde můžete mít pro každou stanici několik podobrazů detailů. Pokud disponujete alespoň gigabitovou sítí, pak máme prověřeno 18 jedinců (nikoliv O3mach), souběžně komunikujících s tímto. Spočítáte-li si 18 až 25 paketů na každého jedince v jednom skenu, není to pro gigabitovou síť zas tak vyčerpávající (na stejné síti běželo i 16 kanceláří) a během dvou vteřin je hotovo (požadavky nebyly přísnější, jedinci také nebyli nejsvižnější). Hierarchie přístupových práv Vám pomůže oddělit či identifikovat jednotlivé zásahy konkrétních obsluh. Co je také důležité je nepřetržitá archivace, na kterou jsou navázány další kancelářské terminály, tentokráte jen vyhodnocovací (výstupní grafy a tabulkové sestavy).

Téměř samostatným projektem v rozsahu a provedení je simulátor. Hrůzy, kterým se také tak říká, již nebudete muset podstupovat. Tento bude úplný a bude free (peníze přece nejsou vše) a poskytne Vám instruktáž, jíž určitě docení nejen každá škola.

Jak jste mohli usoudit, veškerý software je naší provenience. Nemáme se sice na koho vymluvit, avšak uděláme Vám cenu. Případné Vaše návrhy na doplnění či změny nejsou neuskutečnitelné. Pokud Vás zde cosi zaujalo, makáme ve finiši a ladíme na konkrétním automatizačním projektu. Dokumentace, jíž bychom Vám mohli poskytnout, sice vzniká souběžně (není hotovo co není popsáno), estetici by nám ji však zatím asi rozdupali. Také prý není strategické otevírat karty konkurenci, dokud nemusíme. Posun k podrobnostem Vám zde určitě oznámíme.

Abych dostál svým slibům, zde jsou:

Konfigurace automatizačního systému O3 a první náhled na vývojové prostředí O3devel.

e-mail:info@intotime.cz